ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ

 

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ PISTAR

Đăng ký làm khách sỉ, đại lý
A. Các yêu cầu cơ bản

1. Cung cấp đầy đủ thông tin khi tham gia (Họ tên, SĐT, Số CMT, Địa Chỉ ... ) gửi qua email pistarcosmetic@gmail.com hoặc Đăng ký Tại đây (Nội dung "Đăng ký Đại lý Pistar" )
2. Thực hiện đúng cam kết các điều khoản về kinh doanh sản phẩm của mỹ phẩm Pistar.
3. Đặt hàng hằng tháng duy trì theo bảng mức đặt hàng đại lý và khách sỉ ở trên. 

B. Chính sách duy trì Đại lý:

Khi khách hàng trở thành đại lý và khách sỉ, hàng tháng khách hàng phải đạt doanh số theo yêu cầu của nhà cung cấp, trường hợp không đạt doanh số hoặc doanh số quá thấp khách hàng sẽ bị hạ cấp cụ thể như sau :

Đối với Đại lý: Nếu 2 tháng liên tiếp doanh số không đạt 05 triệu đồng hoặc 1 tháng doanh số trong tháng quá thấp (dưới 2 triệu đồng) thì sẽ bị cắt xuống làm khách sỉ.

PISTAR rất vui và hạnh phúc khi trở thành đối tác uy tín của bạn!